JUST DO IT

Bàn phím Asus Gaming FX504 ,FX504GD ,FX504GE ,FX504GM

5/5

Bàn phím Asus Gam

Sử dụng chung với

Asus Gaming FX504 ,Asus Gaming FX504 FX504GD ,

Asus Gaming FX504 FX504GE ,Asus Gaming FX504 FX504GM

ing FX504 ,FX504GD ,FX504GE ,FX504GM

Trọng lượng 1500 kg