JUST DO IT

Cụm màn hình Acer ASPIRE R11 R3-131T-P9TP

5/5

Trọng lượng 1500 kg