JUST DO IT

Cụm màn hình Acer Aspire R14 R3-431T, R3-471T, R3-471TG

5/5

Trọng lượng 1500 kg