JUST DO IT

Cụm màn hình Acer Aspire V5-571

5/5

Trọng lượng 1500 kg