JUST DO IT

Cụm màn hình Acer V5-471

5/5

Trọng lượng 1500 kg