JUST DO IT

Cụm màn hình Asus S400

5/5

Trọng lượng 1500 kg