JUST DO IT

Cụm màn hình Asus Tp200 , Tp 201 , Tp201s

5/5

Trọng lượng 1500 kg