JUST DO IT

Cụm màn hình Asus UX305

5/5

Trọng lượng 1500 kg