JUST DO IT

Cụm màn hình Asus UX32A

5/5

Trọng lượng 1500 kg