JUST DO IT

Cụm màn hình Dell Inspỉon 7548 ( UHD 4K )

5/5

Trọng lượng 2,5 kg
Kích thước 45 × 30 × 15 cm