JUST DO IT

Cụm màn hình Dell Xps 10

5/5

Trọng lượng 1500 kg