JUST DO IT

Cụm màn hình Dell Xps 12 ( 9 Q33)

5/5

Trọng lượng 2,5 kg
Kích thước 45 × 30 × 15 cm