JUST DO IT

Cụm màn hình Dell XPS 12 – 9250

5/5

Trọng lượng 2,5 kg
Kích thước 45 × 30 × 15 cm