JUST DO IT

Cụm màn hình Dell XPS 13 – 9570 ( 2K )

5/5

Trọng lượng 2,5 kg
Kích thước 45 × 30 × 15 cm