JUST DO IT

Cụm màn hình Hp Envy X360 15 BP 15M

5/5

Trọng lượng 2,5 kg
Kích thước 45 × 30 × 15 cm