JUST DO IT

Cụm màn hình HP Spectre X360 13-AE

5/5

Trọng lượng 1500 kg