JUST DO IT

Cụm màn hình Hp Spectre X360 13 AH

5/5

Trọng lượng 1500 kg