JUST DO IT

Cụm màn hình Lenovo Yoga 900-13 QHD

5/5

Trọng lượng 2,5 kg
Kích thước 45 × 30 × 15 cm