JUST DO IT

Cùm màn hình Dell XPS 14Z ( L412Z )

5/5

Trọng lượng 2,5 kg
Kích thước 45 × 30 × 15 cm