JUST DO IT

Cùm màn hình Hp Pavilion X360 11 AD

5/5

Cùm màn hình Hp Pavilion X360 11 AD

Trọng lượng 2,5 kg
Kích thước 45 × 30 × 15 cm