JUST DO IT

Màn hình 13.3 led slim Sony SVT13 ,Acer 3810T

5/5

Trọng lượng 1,5 kg
Kích thước 45 × 30 × 15 cm