JUST DO IT

Màn hình 14.0 Led Slim Lenovo LP140WF7-SPB1 (SP) (B1)

5/5

Trọng lượng 1500 kg