JUST DO IT

Màn hình 15.4 wide gương 30 chân

5/5

Thay thế cho các dòng Laptop Hp ,Acer ,Toshiba , Lenovo , Asus , LG , Sony … dòng Core 2

Trọng lượng 1,5 kg
Kích thước 45 × 35 × 15 cm