JUST DO IT

Màn hình Acer Aspire V5-572

5/5

Trọng lượng 1500 kg