JUST DO IT

Màn hình cảm ứng Acer Travelmate B117

5/5

Trọng lượng 1500 kg