JUST DO IT

Màn hình + Cảm ứng Lenovo X240

5/5

Trọng lượng 2,5 kg
Kích thước 45 × 30 × 15 cm