JUST DO IT

Màn hình +Cảm ứng Lenovo Yoga 3 Pro 1370

5/5

Trọng lượng 2,5 kg
Kích thước 45 × 30 × 15 cm