JUST DO IT

Màn hình + Cảm ứng Sony Xperia Tablet Z / SGP311 / SGP312 / SGP321

5/5

Trọng lượng 1 kg
Kích thước 40 × 30 × 15 cm