JUST DO IT

Màn hình + Cảm ứng Xiaomi Air 13

5/5

Trọng lượng 2,5 kg
Kích thước 40 × 30 × 15 cm