JUST DO IT

Màn hình Dell E7270 Lp125WF1(SP)( G4 )

5/5

Trọng lượng 1,5 kg
Kích thước 45 × 30 × 15 cm