JUST DO IT

Màn hình Dell XPS 15 -9550 ,9560,Dell Precision 15 – 5510, 5520 UHD LCD 4K

5/5

Trọng lượng 1,5 kg
Kích thước 45 × 35 × 15 cm