JUST DO IT

Màn hình Delll Latitude E7480 FHD 30 Pin

5/5

Trọng lượng 1500 kg