JUST DO IT

Màn hình Delll Latitude E7480

5/5

Trọng lượng 1,5 kg
Kích thước 45 × 30 × 15 cm