JUST DO IT

Màn hình Laptop 17.3 FHD ( LP173WF3 SL B1 )

5/5

Trọng lượng 2,5 kg
Kích thước 45 × 35 × 15 cm