JUST DO IT

Màn hình Lenovo T460s , T460p , T460 ,LP140WF5 (SP) (B2)

5/5

Trọng lượng 1,5 kg
Kích thước 45 × 30 × 15 cm