JUST DO IT

Màn hình LTD133EQ1 Lenovo X300, X301

5/5

Trọng lượng 1500 kg