JUST DO IT

Màn Hình Sam Sung NP900X3A Nguyên Bệ

5/5

Trọng lượng 2,5 kg
Kích thước 45 × 30 × 15 cm