JUST DO IT

Màn Hình Sam Sung NP900X3C

5/5

Màn Hình Sam Sung NP900X3C

Màn Hình Sam Sung NP900X3C
Màn Hình Sam Sung NP900X3C
Trọng lượng 1,5 kg
Kích thước 45 × 30 × 15 cm