JUST DO IT

Màn hình Sam Sung NP940X3G

5/5

Trọng lượng 1500 kg