JUST DO IT

Màn hình Sony tablet S SGPT111, SGPT112, SGPT113, SGPT114

5/5

Trọng lượng 1 kg
Kích thước 40 × 30 × 15 cm