JUST DO IT

Pin Laptop Aspire 4745Z 3820 3820ZG AS01B41

5/5
 • Pin Laptop Aspire 4745Z 3820 3820ZG AS01B41
  • Dung Lượng: 4400mAh
  • Voltage: 10.8/11.1V
  • Số Lượng Cell: 6Cell
  • Loại Cell: Li-ion
  • Màu Sắc: Đen
  • Bảo Hành: 12 tháng. Lỗi đổi mới
  • Tình Trạng Sản Phẩm: Mới 100%
  • Xuất sứ: China / Hàng thay thế
 • 400.000 

  Category

  Pin Laptop Aspire 4745Z 3820 3820ZG AS01B41

  • Dung Lượng: 4400mAh
  • Voltage: 10.8/11.1V
  • Số Lượng Cell: 6Cell
  • Loại Cell: Li-ion
  • Màu Sắc: Đen
  • Bảo Hành: 12 tháng. Lỗi đổi mới
  • Tình Trạng Sản Phẩm: Mới 100%
  • Xuất sứ: China / Hàng thay thế

  Pin Laptop Aspire 4745Z 3820 3820ZG AS01B41

  Pin Laptop Aspire 4745Z 3820 3820ZG AS01B41 Pin Laptop Aspire 4745Z 3820 3820ZG AS01B41

  Tương thích với các mã Pin Laptop Aspire 4745Z 3820 3820ZG AS01B41

  3ICR18-65-2 3ICR19/66-2
  3INR18/65-2 3UR18650-2-T0627
  A7BTA020F AK.006BT.082
  AS01B41 AS10B31
  AS10B3E AS10B41
  AS10B51 AS10B5E
  AS10B61 AS10B6E
  AS10B71 AS10B73
  AS10B75 AS10E7E
  AS2010B B1001-2
  BT.00603.110 BT.00603.116
  BT.00604.048 BT.00605.061
  BT.00605.063 BT.00606.007
  BT.00606.009 BT.00606.010
  BT.00607.122 BT.00607.123
  BT.00607.124 BT.00607.128
  BT.00607.129 CGR-B/6Q7
  CGR-B/6Q7AE LC.BTP01.029
  LIP6297 LIP6297ACPC
  LIP6297ACPC SY6 NCR-B/659
  NCR-B/659AE

  Tương thích với các mã máy Pin Laptop Aspire 4745Z 3820 3820ZG AS01B41

  Aspire 3820 Aspire 3820G Aspire 3820T
  Aspire 3820T-3051 Aspire 3820T-334G32n Aspire 3820T-334G50n
  Aspire 3820T-5246 Aspire 3820T-5851 Aspire 3820TG
  Aspire 3820TG-332G50na Aspire 3820TG-334G32Mn Aspire 3820TG-334G50n
  Aspire 3820TG-352G50n Aspire 3820TG-372G50nss01 Aspire 3820TG-382G50nss04
  Aspire 3820TG-432G50n Aspire 3820TG-434G64n Aspire 3820TG-482G64nss05
  Aspire 3820TG-5452G50nsse Aspire 3820TG-5462G64nss03 Aspire 3820TG-7360
  Aspire 3820T-N52B Aspire 3820TZ Aspire 3820TZG
  Aspire 3820ZG Aspire 4553 Aspire 4553G
  Aspire 4625 Aspire 4625G Aspire 4745
  Aspire 4745G Aspire 4745Z Aspire 4820
  Aspire 4820G Aspire 4820T Aspire 4820T G-524G64Mna
  Aspire 4820T-333G25Mn Aspire 4820T-334G32Mn Aspire 4820T-3697
  Aspire 4820T-434G32Mn Aspire 4820T-5570 Aspire 4820TG
  Aspire 4820TG-3195 Aspire 4820TG-334G32Mn Aspire 4820TG-334G50Mn
  Aspire 4820TG-432G50Mn Aspire 4820TG-434G50Mn Aspire 4820TG-434G64Mn
  Aspire 4820TG-482G64Mnss05 Aspire 4820TG-524G50Mnm Aspire 4820TG-524G64Mn
  Aspire 4820TG-5452G50Mnssb Aspire 4820TG-5462G64Mnss03 Aspire 4820TG-5564G75Mnss04
  Aspire 4820TG-5637 Aspire 4820TG-7566 Aspire 4820TZ
  Aspire 4820TZG Aspire 5553 Aspire 5553G
  Aspire 5625 Aspire 5625G Aspire 5745
  Aspire 5745DG Aspire 5745DG-5462G50Mnks Aspire 5745G
  Aspire 5745P Aspire 5745PG Aspire 5820
  Aspire 5820G Aspire 5820T Aspire 5820T-333G32Mn
  Aspire 5820T-334G32Mn Aspire 5820T-434G50Mn Aspire 5820T-5316
  Aspire 5820T-5452 Aspire 5820T-5900 Aspire 5820T-5951
  Aspire 5820T-6178 Aspire 5820T-7683 Aspire 5820TG
  Aspire 5820TG-334G32Mn Aspire 5820TG-334G50Mn Aspire 5820TG-432G50Mn
  Aspire 5820TG-434G50Mn Aspire 5820TG-482G64Mnss03 Aspire 5820TG-5452G50Mnssb
  Aspire 5820TG-5462G64Mnss02 Aspire 5820TG-5612 Aspire 5820TG-7357
  Aspire 5820TZ Aspire 5820TZG Aspire 7250
  Aspire 7250G Aspire 7739 Aspire 7739G
  Aspire 7739Z Aspire 7745 Aspire 7745G
  Aspire 7745G-434G1TMn_Gamer Aspire 7745G-728G1TBn Aspire 7745Z
  Aspire AS3820T-374G32nks Aspire AS3820T-374G50nks Aspire AS3820T-6480
  Aspire AS3820TG-374G32n Aspire AS3820TG-374G32nks Aspire AS3820TG-374G50nks
  Aspire AS3820TG-382G50nss Aspire AS3820TG-482G64nss Aspire AS3820TG-484G50nks
  Aspire AS3820TG-5462G64nss Aspire AS3820TG-5464G75nks Aspire AS3820TZ-P613G32nks
  Aspire AS4820T-373G32Mnks Aspire AS4820T-374G32Mnks Aspire AS4820T-6645
  Aspire AS4820TG-374G50Mnks Aspire AS4820TG-482G64Mnss Aspire AS4820TG-5462G64Mnss
  Aspire AS4820TG-5464G32Mnks Aspire AS4820TG-5464G50Mnks Aspire AS4820TG-5564G75Mnss
  Aspire AS4820TG-644G16Mnks Aspire AS4820TG6847 Aspire AS5745-374G64Mnks
  Aspire AS5745-384G64Mnks Aspire AS5745-5453G32MNKS Aspire AS5745-5981
  Aspire AS5745-6492 Aspire AS5745-7247 Aspire AS5745G-374G50Mnks
  Aspire AS5745G-5462G64Mnks Aspire AS5745G-5562G75Mnks Aspire AS5745G-6323
  Aspire AS5745G-724G50Mnks Aspire AS5745G-724G64Mn Aspire AS5745G-7671
  Aspire AS5745P-373G32Mnks Aspire AS5745PG-334G50Mn Aspire AS5745PG-354G32Mnks
  Aspire AS5745PG-354G32Mns Aspire AS5745PG-374G50Mn Aspire AS5745PG-374G50Mnks
  Aspire AS5745PG-384G32Mnks Aspire AS5745PG-5464G50Bnks Aspire AS5745PG-5978
  Aspire AS5745PG-6420 Aspire AS5820T-354G32Mnks Aspire AS5820T-354G32Mns
  Aspire AS5820T-373G32Mnks Aspire AS5820T-374G32Mnks Aspire AS5820T-6401
  Aspire AS5820T-6825 Aspire AS5820TG-374G50Mnks Aspire AS5820TG-482G64Mnss
  Aspire AS5820TG-484G64Mnss Aspire AS5820TG-5462G64Mnss Aspire AS5820TG-5464G75Mnks
  Aspire AS7745-7949 Aspire AS7745-7949W7HP Aspire AS7745G-434G1TMn
  Aspire AS7745G-434G1TMnks Aspire AS7745G-434G50Mn Aspire AS7745G-464G75Bnks
  Aspire AS7745G-5454G50Bnks Aspire AS7745G-5464G64Bnks Aspire AS7745G-5464G64Mnks
  Aspire AS7745G-5464G75Bnks Aspire AS7745G-7744G50Bnks Aspire AS7745G-9586
  Aspire AS7745G-9823 Aspire TimelineX 3820 Aspire TimelineX 3820T
  Aspire TimelineX 3820T-5190 Aspire TimelineX 3820TG Aspire TimelineX 3820TG-434G50N
  Aspire TimelineX 4820 Aspire TimelineX 4820T Aspire TimelineX 4820TG
  Aspire TimelineX 5820 Aspire TimelineX 5820T Aspire TimelineX 5820TG
  Aspire TimelineX AS3820T Aspire TimelineX AS3820T-6480 Aspire TimelineX AS3820T-7459
  Aspire TimelineX AS3820TG-334G32Mn Aspire TimelineX AS3820TG-374G32n Aspire TimelineX AS3820TG-374G50nks
  Aspire TimelineX AS3820TG-382G50nks Aspire TimelineX AS3820TG-382G50nss Aspire TimelineX AS3820TG-382G50nss04
  Aspire TimelineX AS3820TG-482G50nss Aspire TimelineX AS3820TG-482G64nss Aspire TimelineX AS3820TG-5462G64nss
  Aspire TimelineX AS3820TG-5464G75nks Aspire TimelineX AS3820TG-6829 Aspire TimelineX AS3820TG-7360
  Aspire TimelineX AS4820T-6645 Aspire TimelineX AS4820T-7633 Aspire TimelineX AS4820TG-334G32Mn
  Aspire TimelineX AS4820TG-334G50Mn Aspire TimelineX AS4820TG-374G50Mn Aspire TimelineX AS4820TG-374G50Mnks
  Aspire TimelineX AS4820TG-482G64Mnss Aspire TimelineX AS4820TG-5462G64Mnss03 Aspire TimelineX AS4820TG-5464G75Mnks
  Aspire TimelineX AS4820TG-5564G75Mnss Aspire TimelineX AS4820TG-644G16Mnks Aspire TimelineX AS4820TG-6847
  Aspire TimelineX AS4820TG-7566 Aspire TimelineX AS4820TG-7805 Aspire TimelineX AS5820T-6401
  Aspire TimelineX AS5820T-6825 Aspire TimelineX AS5820T-7683 Aspire TimelineX AS5820TG-374G50Mn
  Aspire TimelineX AS5820TG-374G50Mnks Aspire TimelineX AS5820TG-482G64Mnss Aspire TimelineX AS5820TG-484G64Mnss
  Aspire TimelineX AS5820TG-5462G64Mnss Aspire TimelineX AS5820TG-5464G75Mnks Travelmate 6594
  TravelMate 6594E Travelmate 6594eG Travelmate 6594G

   

  PIN LAPTOP CHẤT LƯỢNG CAO TONV

  Pin laptop chất lượng cao TONV

  TONV là gì?

  Tonv là một thương hiệu riêng độc quyền phân phối do công ty Bình Minh Phát liên kết trực tiếp với nhà máy sản xuất nên dòng sản phẩm pin dùng cho laptop chất lượng cao nhất – Tương đương với pin ZIN theo máy nhưng giá thành lại rẻ hơn – chỉ bằng một nửa so với pin ZIN mua trên hãng.

  Vì sao chọn pin chất lượng cao TONV?

  • Dung lượng cao hơn nhiều so với các loại pin thông thường: 5200mAh
  • Dùng các Cell Pin của các hãng như Toshiba, Sanyo…
  • Chất lượng tương đương pin ZIN – Giá thành chỉ bằng một nửa.
  • Bảo hành cực lâu. 12 tháng. Lỗi là đổi mới ngay.
  • Là sản phẩm pin laptop có thương hiệu đầu tiên tại Việt Nam.
  • Có nguồn gốc, xuất sứ, thông số kỹ thuật rõ ràng.

  Để kiểm thông tin xuất sứ, dung lượng thật, độ chai của pin, Bạn có thể tham khảo tại đây. ♥

  LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI

  CTY TNHH TMV TM Bình Minh Phát

  • Địa Chỉ: 50 Cù Lao – P.2 – Q.Phú Nhuận – TP.Hồ Chí Minh
  • Điện Thoại: 0932.118.689 – 028.3517.6338
  • Mail: binhminhphatlaptop@gmail.com
  • Facebook: Faceboo/binhminhphatlaptop

  CHI NHÁNH

  Chi Nhánh CH An Bình Phát

  • Địa Chỉ: 56 Đường số 3 – P.9 – Q.Gò Vấp – TP.Hồ Chí Minh
  • Điện Thoại: 0913.773.009
  Trọng lượng 1500 kg