JUST DO IT

Pin Laptop Sony VGP-BPS13 VGP-BPS21 VGP-BPL13

5/5
 • Dung Lượng: 4400mAh
 • 660.000 

  Category

  Pin Laptop Sony VGP-BPS13 VGP-BPS21 VGP-BPL13

  Pin Laptop Sony VGP-BPS13 VGP-BPS21 VGP-BPL13

  Pin Laptop Sony VGP-BPS13 VGP-BPS21 VGP-BPL13Pin Laptop Sony VGP-BPS13 VGP-BPS21 VGP-BPL13Pin Laptop Sony VGP-BPS13 VGP-BPS21 VGP-BPL13Pin Laptop Sony VGP-BPS13 VGP-BPS21 VGP-BPL13

  Tương thích với các mã Pin Laptop Sony VGP-BPS13 VGP-BPS21 VGP-BPL13

  VGP-BPS13
  VGP-BPS13/B
  VGP-BPS13A/B
  VGP-BPS13A/S
  VGP-BPS13B/B
  VGP-BPS13B/Q
  VGP-BSP13/S

  Tương thích với các mã máy Pin Laptop Sony VGP-BPS13 VGP-BPS21 VGP-BPL13

  VAIO VGN-SR290JTJ
  VAIO VGN-TX36C/B
  VAIO VGN-TX56C/B
  VAIO VGN-AW230J/H
  VAIO VGN-AW235J/B
  VAIO VGN-AW290JFQ
  VAIO VGN-AW310J/H
  VAIO VGN-AW350J/B
  VAIO VGN-CS110E/S
  VAIO VGN-CS190
  VAIO VGN-CS310J/P
  VAIO VGN-CS310J/Q
  VAIO VGN-CS310J/R
  VAIO VGN-CS320J/P
  VAIO VGN-CS320J/Q
  VAIO VGN-CS320J/R
  VAIO VGN-CS320J/W
  VAIO VGN-CS385J/Q
  VAIO VGN-CS385J/R

  VAIO VGN-FW11
  VAIO VGN-FW11M
  VAIO VGN-FW11S
  VAIO VGN-FW139E/H
  VAIO VGN-FW15T
  VAIO VGN-FW17/B
  VAIO VGN-FW17T/H
  VAIO VGN-FW17W
  VAIO VGN-FW19
  VAIO VGN-FW21
  VAIO VGN-FW455J/B
  VAIO VGN-FW455J/H
  VAIO VGN-FW465J/B
  VAIO VGN-FW465J/H
  VAIO VGN-FW465J/T

  VAIO VGN-NS190J/S
  VAIO VGN-NS190J/W
  VAIO VGN-NS235J/L
  VAIO VGN-NS235J/P
  VAIO VGN-NS235J/S
  VAIO VGN-NS235J/W
  VAIO VGN-NS290J/S
  VAIO VGN-NS328J/S
  VAIO VGN-NS330J/L
  VAIO VGN-NS330J/P
  VAIO VGN-NS330J/S
  VAIO VGN-NW120J/S
  VAIO VGN-NW120J/W
  VAIO VGN-NW130J/S
  VAIO VGN-NW130J/T
  VAIO VGN-NW130J/W
  VAIO VGN-NW150J/S
  VAIO VGN-NW150J/T
  VAIO VGN-NW150J/W
  VAIO VGN-NW160J/S
  VAIO VGN-NW160J/W
  VAIO VGN-NW180J/S

  VAIO VGN-SR11M
  VAIO VGN-SR12G/B
  VAIO VGN-SR12G/P
  VAIO VGN-SR12G/S
  VAIO VGN-SR130EP
  VAIO VGN-SR130ES
  VAIO VGN-SR130NB
  VAIO VGN-SR13GN/B
  VAIO VGN-SR13GN/P
  VAIO VGN-SR13GN/S
  VAIO VGN-SR140E/S
  VAIO VGN-SR140EB
  VAIO VGN-SR140EP
  VAIO VGN-SR140ES
  VAIO VGN-SR140NS
  VAIO VGN-SR150FN
  VAIO VGN-SR165E/B
  VAIO VGN-SR165E/P
  VAIO VGN-SR165E/S
  VAIO VGN-SR165EB
  VAIO VGN-SR165EP
  VAIO VGN-SR165ES
  VAIO VGN-SR165NB
  VAIO VGN-SR175N/B
  VAIO VGN-SR175NB
  VAIO VGN-SR190EBJ
  VAIO VGN-SR190EBQ
  VAIO VGN-SR190F
  VAIO VGN-SR19VN
  VAIO VGN-SR19XN
  VAIO VGN-SR21M/S
  VAIO VGN-SR220J/B
  VAIO VGN-SR220J/H
  VAIO VGN-SR23H/B
  VAIO VGN-SR240J/B
  VAIO VGN-SR240N/B
  VAIO VGN-SR25G/B
  VAIO VGN-SR25G/P
  VAIO VGN-SR25G/S
  VAIO VGN-SR25M/B
  VAIO VGN-SR25S/B
  VAIO VGN-SR25T/P
  VAIO VGN-SR25T/S
  VAIO VGN-SR26/B
  VAIO VGN-SR26/P
  VAIO VGN-SR26/S
  VAIO VGN-SR26GN/B
  VAIO VGN-SR26MN/B
  VAIO VGN-SR27TN/B
  VAIO VGN-SR28/B
  VAIO VGN-SR28/J
  VAIO VGN-SR28/Q
  VAIO VGN-SR290JTH
  VAIO VGN-SR290JTJ
  VAIO VGN-SR290JTQ
  VAIO VGN-SR290JVB/C
  VAIO VGN-SR290JVH/C
  VAIO VGN-SR290NTB
  VAIO VGN-SR29VN/S
  VAIO VGN-SR29XN/S
  VAIO VGN-SR31M/S
  VAIO VGN-SR33H

  VAIO VGN-SR33H/B
  VAIO VGN-SR33H/P
  VAIO VGN-SR33H/S
  VAIO VGN-SR35G/B
  VAIO VGN-SR35G/E1
  VAIO VGN-SR35G/P
  VAIO VGN-SR35G/S
  VAIO VGN-SR35M/B
  VAIO VGN-SR35T/B
  VAIO VGN-SR35T/P
  VAIO VGN-SR35T/S
  VAIO VGN-SR36GNS
  VAIO VGN-SR37TN/B
  VAIO VGN-SR38
  VAIO VGN-SR38/B
  VAIO VGN-SR38/J
  VAIO VGN-SR38/Q
  VAIO VGN-SR390NAB
  VAIO VGN-SR390NAH
  VAIO VGN-SR39D
  VAIO VGN-SR39D/J
  VAIO VGN-SR39D/Q
  VAIO VGN-SR39VN/S
  VAIO VGN-SR39XN/S
  VAIO VGN-SR3CW/B
  VAIO VGN-SR3S1
  VAIO VGN-SR410J/B
  VAIO VGN-SR41M/P
  VAIO VGN-SR41M/S
  VAIO VGN-SR41M/W
  VAIO VGN-SR420J/B
  VAIO VGN-SR430J/B
  VAIO VGN-SR430J/H
  VAIO VGN-SR45H
  VAIO VGN-SR45H/B
  VAIO VGN-SR45H/N
  VAIO VGN-SR45H/P
  VAIO VGN-SR45T/B
  VAIO VGN-SR45T/P
  VAIO VGN-SR45T/W
  VAIO VGN-SR46GD
  VAIO VGN-SR46GDB
  VAIO VGN-SR46MD/B
  VAIO VGN-SR46TD/B
  VAIO VGN-SR48J
  VAIO VGN-SR48J/B
  VAIO VGN-SR48J/J
  VAIO VGN-SR490JCN
  VAIO VGN-SR490JCP
  VAIO VGN-SR49D
  VAIO VGN-SR49D/J
  VAIO VGN-SR49D/Q
  VAIO VGN-SR49VN/H
  VAIO VGN-SR51B
  VAIO VGN-SR51B/P
  VAIO VGN-SR51B/S
  VAIO VGN-SR51MF
  VAIO VGN-SR51MF/W
  VAIO VGN-SR55TF/B
  VAIO VGN-SR59VG
  VAIO VGN-SR59VG/H
  VAIO VGN-SR70B
  VAIO VGN-SR70B/S
  VAIO VGN-SR72B/P
  VAIO VGN-SR72B/S
  VAIO VGN-SR73JB
  VAIO VGN-SR73JB/S
  VAIO VGN-SR74FB
  VAIO VGN-SR74FB/S
  VAIO VGN-SR90FS

  VAIO VGN-SR90NS
  VAIO VGN-SR90S
  VAIO VGN-SR90US
  VAIO VGN-SR91NS
  VAIO VGN-SR91PS
  VAIO VGN-SR91S
  VAIO VGN-SR91US
  VAIO VGN-SR92NS
  VAIO VGN-SR92PS
  VAIO VGN-SR92S
  VAIO VGN-SR92US
  VAIO VGN-SR93DS
  VAIO VGN-SR93JS
  VAIO VGN-SR93PS

  VAIO VGN-SR93YS
  VAIO VGN-SR94FS
  VAIO VGN-SR94GS
  VAIO VGN-SR94HS
  VAIO VGN-SR94VS
  VAIO VGN-TX15C/W
  VAIO VGN-TX16C/B
  VAIO VGN-TX16C/W
  VAIO VGN-TX17C/B
  VAIO VGN-TX17C/L
  VAIO VGN-TX25C/W
  VAIO VGN-TX26C/B
  VAIO VGN-TX26C/T
  VAIO VGN-TX26C/W
  VAIO VGN-TX27CP/B
  VAIO VGN-TX27CP/L
  VAIO VGN-TX28CP/L
  VAIO VGN-TX36C/T
  VAIO VGN-TX36C/W
  VAIO VGN-TX37CP/B
  VAIO VGN-TX37CP/L
  VAIO VGN-TX38CP/L
  VAIO VGN-TX45C/B
  VAIO VGN-TX46C/T
  VAIO VGN-TX46C/W
  VAIO VGN-TX47CP/B
  VAIO VGN-TX47CP/L
  VAIO VGN-TX48CP/L
  VAIO VGN-TX56C/T
  VAIO VGN-TX56C/W
  VAIO VGN-TX57CN
  VAIO VGN-TX58CN
  VGN-SR130EB
  VGN-TX46C/B

  BannerBatteryTonv 1

  PIN LAPTOP CHẤT LƯỢNG CAO TONV

   

   

  TONV là gì?

  Tonv là một thương hiệu riêng độc quyền phân phối do công ty Bình Minh Phát liên kết trực tiếp với nhà máy sản xuất nên dòng sản phẩm pin dùng cho laptop chất lượng cao nhất – Tương đương với pin ZIN theo máy nhưng giá thành lại rẻ hơn – chỉ bằng một nửa so với pin ZIN mua trên hãng.

  Vì sao chọn pin chất lượng cao TONV?

  • Dung lượng cao hơn nhiều so với các loại pin thông thường: 5200mAh
  • Dùng các Cell Pin của các hãng như Toshiba, Sanyo…
  • Chất lượng tương đương pin ZIN – Giá thành chỉ bằng một nửa.
  • Bảo hành cực lâu. 12 tháng. Lỗi là đổi mới ngay.
  • Là sản phẩm pin laptop có thương hiệu đầu tiên tại Việt Nam.
  • Có nguồn gốc, xuất sứ, thông số kỹ thuật rõ ràng.

  Để kiểm thông tin xuất sứ, dung lượng thật, độ chai của pin, Bạn có thể tham khảo tại đây. ♥

  LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI

  CTY TNHH TMV TM Bình Minh Phát

  • Địa Chỉ: 50 Cù Lao – P.2 – Q.Phú Nhuận – TP.Hồ Chí Minh
  • Điện Thoại: 028.3517.6338
  • Mail: binhminhphatlaptop@gmail.com
  • Facebook: Faceboo/binhminhphatlaptop

  CHI NHÁNH

  Chi Nhánh CH An Bình Phát

  • Địa Chỉ: 56 Đường số 3 – P.9 – Q.Gò Vấp – TP.Hồ Chí Minh
  • Điện Thoại: 0913.773.009
  Trọng lượng 1500 kg