JUST DO IT

Thay Cụm màn hình Macbook Rentina A1534

5/5

Trọng lượng 3 kg
Kích thước 45 × 25 × 15 cm