JUST DO IT

Xóa bỏ thư mục 3D Objects ngứa mắt trong Windows 10

Không sử dụng máy in 3D thì bạn cũng không cần phải giữ lại thư mục 3D Objects trong Windows 10 làm gì.

Bên cạnh nhiều cải tiến và tính năng mới mà Microsoft mang đến trong Windows 10 Fall Creators, 3D Objects là một “nhân tố mới” xuất hiện trong This PC của File Explorer. Thư mục 3D Objects này trực thuộc danh sách Library và được Windows 10 sử dụng làm nơi lưu trữ mặc định của các tập tin 3D (có định dạng “.3mf”) mà người dùng khởi tạo và biên tập trên máy tính.

BaiViet3.1

Tuy nhiên, nếu như bạn không có sử dụng các chức năng liên quan đến in ấn 3D, cũng như biên tập và khởi tạo các dạng tập tin này thì sự tồn tại của 3D Objects có thể là không cần thiết. Và nếu như bạn muốn loại bỏ nó khỏi This PC của File Explorer, bạn có thể làm như sau:

Bước 1: Nhấn phải chuột vào nút Start và chọn “Run”.

BaiViet3.2

Bước 2: Nhập lệnh “regedit.exe” vào hộp thoai RUN và nhấn phím ENTER.

BaiViet3.3

Bước 3: Cửa sổ Registry Editor hiện ra, hãy tìm đến đường dẫn “HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace”.

BaiViet3.4

Bước 4: Tìm đến Key có tên “{0DB7E03F-FC29-4DC6-9020-FF41B59E513A}” và nhấn phải chuột vào nó, chọn “Delete”.

BaiViet3.5

Trường hợp nếu bạn đang sử dụng phiên bản Windows 10 có cấu trúc 64-bit thì đường dẫn sẽ là “HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace”.

BaiViet3.5.1

Bước 5: Nhấn “Yes” để xác nhận thao tác.

BaiViet3.6

 

Bước 6: Truy cập vào “HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderDescriptions

BaiViet3.7.1

Bước 7: Tìm đến “{31C0DD25-9439-4F12-BF41-7FF4EDA38722}” và nhấn phải chuột vào nó, chọn New > Key.

BaiViet3.7

Bước 8: Đặt tên cho Key mới này là “PropertyBag”.

BaiViet3.8

Bước 9: Nhấp chọn Key vừa tạo, nhấn phải chuột và chọn New > String Value.

BaiViet3.9

Bước 10: Đặt tên cho String mới này là “ThisPCPolicy”, và thiết lập giá trị cho nó là “Hide”. Sau đó nhấn “OK” để lưu lại.

BaiViet3.10

Khởi động lại Windows và kiểm tra kết quả.

BaiViet3.11

Theo nguồn: Genk.vn