JUST DO IT

Bàn phím laptop HP EliteBook 840 -G3, 840- G3, 848 -G3, 840- G4, 848 -G4, 745 -G3, 745 -G4

5/5

Bàn phím laptop HP EliteBook 745 G3, 840 G3, 840 G3, 848 G3,
840 G4, 848 G4, 745 G3, 745 G4, CA 836308-DB1, 819877-DB1
Dùng chung cho các dòng máy
HP EliteBook 840 -G3 ,745- G3 ,840- G4, 745- G4
HP Elitebook 848 -G3 , 848-G4