JUST DO IT

Cụm màn hình Asus UX21E

5/5

Trọng lượng 1500 kg