JUST DO IT

Màn hình + Cảm ứng Lenovo Helix 2 ( 11.6 Inch FHD )

5/5

Trọng lượng 1,5 kg
Kích thước 45 × 30 × 15 cm