JUST DO IT

Màn hình laptop 11.6 LED SLIM 30 CHÂN ( ốc trên dưới )

5/5

Màn hình laptop 11.6 Led Slim 30 CHÂN – 30 PIN

(Tai bắt ốc Trên -Dưới) Dùng cho Laptop Acer  ACER

Trọng lượng 1 kg
Kích thước 40 × 30 × 10 cm