JUST DO IT

Màn hình Laptop 15.6 FHD (LP156WF8-SPA1 )

5/5

Trọng lượng 1,5 kg
Kích thước 45 × 30 × 15 cm