JUST DO IT

Màn hình Laptop Model NV140FHM-N4B V8.0 (14.0 Led FHD không tai, tràn viền )

5/5

NT140FHM-N43 V8.0 Cũng tương đương với các Model màn sau  B140HAN04.0, N140HCA-EAC, NV140FHM-N62, NV140FHM-N61

MÀN HÌNH LED LCD

Màn Hình 1920*1080

30 PIN MỚI

IPS